– Bufet Llinàs –

Treballant per a protegir i defensar els seus drets.

Assessorament Legal

El principal objectiu del Departament Legal de BUFET LLINAS és respondre eficaçment a les necessitats dels nostres clients, tractant d’assessorar-jurídicament…

Assessorament Tributari

El nostre despatx presta un assessorament tributari integral als seus clients, assessorant des d’un punt de vista jurídic i tributari totes aquelles qüestions que d’aquesta…

Outsourcing & Compliance

A BUFET LLINAS vetllem per la gestió del dia a dia requerida pels nostres clients en relació a la presentació de declaracions tributàries, laborals…