POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. DADES DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó Social: BUFET ENRIC LLINÀS SLP (en endavant, la “Empresa” o el “responsable”).
CIF: B64728892
Domicili:: Rambla Catalunya nº 91-93 9º4ª – Barcelona
Telèfon:: 932157139
E-mail per a comunicacions en matèria de protecció de dades: info@bufetllinas.com

1.1. Normativa aplicable

De conformitat amb el que estableix el Reglament Europeu de Protecció de Dades de caràcter personal (Reglament UE 2016/679), l’informem que les seves dades personals facilitades a través del web seran tractades per BUFET ENRIC LLINAS SLP, NEXT ZONE CONSULTING SL i BELL 2008, SLP en base al seu consentiment i per tal de contestar a la seva petició, prestar-li els servei sol·licitat i l’enviament de la informació que pugui ser del seu interès.

Les dades personals seran conservades durant el temps que estableixi la legislació vigent. No seran cedides a tercers ni està prevista la transferència internacional de dades.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat dirigint un escrit a BUFET ENRIC LLINÀS, SLP (el titular) amb domicili a la Rambla Catalunya, núm 91, 9è-4ª, 08008 de Barcelona i correu info @ bufetllinas.com acreditant la condició d’interessat. També pot exercitar la tutela dels seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. DPD: dpd@bufetllinas.com

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El tractament que realitzem de les seves dades personals respon a les següents finalitats:

– Proporcionar-li informació relacionada amb els productes i serveis contractats que ofereix la nostra empresa i que detallen en aquest lloc web.

– Realitzar la contractació dels nostres serveis mitjançant l’acceptació de l’corresponent pressupost / comanda i / o la signatura d’un contracte mercantil.

– Enviar-per correu electrònic i / o postal les notícies i novetats sobre la nostra entitat, així com les actualitzacions del nostre catàleg de productes i serveis.

2.1. Termini de Conservació de les seves dades

Conservarem les seves dades personals des que ens doni el seu consentiment i mentre duri la finalitat per a la qual són tractats o fins que els revoqui o sol·liciti la limitació de l’tractament.

En aquests casos, mantindrem les seves dades de manera bloquejada durant els terminis legalment exigits.

3. LEGITIMACIÓ I DADES RECOLLIDES

La legitimació per al tractament de les seves dades és el consentiment exprés atorgat mitjançant un acte positiu i afirmatiu (omplir el formulari corresponent i marcar la casella d’acceptació d’aquesta política) en el moment de facilitar les seves dades personals.

3.1. Consentiment per tractar les seves dades

A l’omplir els formularis, marcar la casella “Accepto la Política de Privadesa” i fer clic per enviar les dades, o a l’remetre correus electrònics a l’Empresa a través dels comptes habilitades a l’efecte, l’Usuari manifesta haver llegit i acceptat expressament la present política de privacitat, i atorga el seu consentiment inequívoc i exprés a el tractament de les seves dades personals conforme a les finalitats indicades.

3.2. Categories de dades

Les dades que es recullen es refereixen a la categoria de dades identificatives, com poden ser: Nom i cognoms, Telèfon, Adreça Postal, Empresa, Correu electrònic, així com l’adreça IP des d’on s’accedeix a l’formulari de recollida de dades.

4. MESURES DE SEGURETAT

Dins del nostre compromís per garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades de caràcter personal, l’informem que s’han adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposats, segons l’Art. 32 de l’RGPD EU 679/2016.

5. CESSIÓ DE DADES

No es preveuen cessions de dades ni transferències internacionals de les seves dades, a excepció de les autoritzades per la legislació fiscal, mercantil i de telecomunicacions així com en aquells casos en què una autoritat judicial ens ho requereixi.

6. DRETS DE L’USUARI

Qualsevol interessat té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. El responsable de l’arxiu deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

D’acord amb la legislació vigent té els següents drets: dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió, dret a sol·licitar la limitació del seu tractament, dret a oposar-se a el tractament, dret a la portabilitat dels dades i així mateix, a revocar el consentiment atorgat.

6.1. Com exercitar els meus drets?

Per exercir els seus drets, ha de dirigir-se a l’responsable, sol·licitant el corresponent formulari per a l’exercici de el dret triat. També pot exercir els seus drets davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades. Les dades de contacte per a l’exercici dels seus drets són el telèfon: 93-215.71.39 i el correu electrònic: info@bufetllinas.com. Recordeu acompanyar una còpia d’un document que ens permeti identificar-lo.

7. CONSENTIMENT PER ENVIAMENT DE COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

Així mateix, i d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, completant el formulari de recollida de dades i marcant la corresponent casella “Accepto l’enviament de comunicacions electròniques “, està atorgant el consentiment exprés per enviar-li a la seva adreça de correu electrònic, telèfon, fax o un altre mitjà electrònic a enviament d’informació sobre l’empresa.